Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadir yn lle.

Clwb Codio Technocamps!

Pris: Am Ddim

WEDI LLENWI! Dere i ddysgu am lego robotics! Yn ddechreuwr neu gydag ychydig o brofiad, dysga sut i ddefnyddio synwyryddion i reoli dy robot! Profiad cam wrth gam gan ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf yn yr Atrium!

Gweithdy Gwyddoniaeth Ysgol Pencae (Mercher)!

YSGOL PENCAE MERCHER AIL ADRODD SESIWN LLUN Bydd y gweithdy misol hwn yn cynnwys amrywiaeth o arddangosiadau gwyddonol hwyliog ac arbrofion ymarferol i ennyn diddordeb ac ysbrydoli!

Pris: £11

Gweithdy Gwyddoniaeth Ysgol Pencae (Llun)!

YSGOL PENCAE LLUN Bydd y gweithdy misol hwn yn cynnwys amrywiaeth o arddangosiadau gwyddonol hwyliog ac arbrofion ymarferol i ennyn diddordeb ac ysbrydoli!

Pris: £11

Gweithdy Gwyddoniaeth Sparklab Ysgol Pwll Coch

YSGOL PWLL COCH Bydd y gweithdy misol hwn yn cynnwys amrywiaeth o arddangosiadau gwyddonol hwyliog ac arbrofion ymarferol i ennyn diddordeb ac ysbrydoli!

Blwyddyn 3-6

Pris: £11

Dawns a Drama Bach y Dre!

YN LLAWN! Dere i ymuno â Fflur a’i ffrindiau mewn sesiynau hwyliog dawns a drama ar foreau Sadwrn! Sesiynau llawn hwyl i fagu hyder corfforol a llafar!

Pris: £20

Drama Mawr y Dre!

Dere i ymuno â Fflur a’i ffrindiau mewn sesiynau drama ar foreau Sadwrn! Diddordeb mewn perfformio, sgriptio, neu gefn llwyfan, dyma’r clwb i ti!

Pris: £25