Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadur yn lle.

Clwb Ffasiwn 10 Wythnos

Pris: £60

Yn y cwrs ffasiwn 10 wythnos hwn byddwch yn cael eich cyflwyno i'r hanfodion dylunio ffasiwn drwy ymchwil, dogfennu syniadau trwy lyfrau braslunio a dysgu ffyrdd creadigol o ddarlunio ffasiwn.

Byddwch yn datblygu eich darluniadau a chreu samplau ffabrig a fydd yn helpu i ddylunio sgiliau cyflwyno ar gyfer eich portffolio!

Yn addas i pobl ifanc 14-18 yn unig.

*Clwb wythnosol yn eithrio gwyliau ysgol.

Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadur yn lle.
Mae uchafswm o 10 o fynychwyr fesul archeb
Nodwch enwau llawn y holl fynychwyr (gan gynnwys chi eich hun os yw'n berthnasol)
Rhowch eich manylion

Bwrlwm Haf 2024!

Dyma leoliadau a dyddiadau Bwrlwm Haf, am ddim dros 3 wythnos cyntaf y gwyliau - manylion gweithgareddau i ddilyn!

Pris: Am Ddim

Bwrlwm Tafwyl 2024

Hwyl am ddim i deuluoedd dros y penwythnos yn Tafwyl! Dere draw o 11am tan 6pm - chwaraeon, celf a chrefft, gweithgareddau lles, llwyfan ysgolion, gweithgareddau partneriaid a mwy!

Pris: Am Ddim

Sgwad Sgwennu Tafwyl Bl5/6

Bl 5 a 6.

Dere i helpu Bardd Plant Cymru, Nia Morais, mewn sesiwn creadigol am Tafwyl, i ddathlu penblwydd yr Wyl yn 18!

Pris: £8

Sgwad Sgwennu Tafwyl Bl3/4

Bl 3 a 4.

Dere i helpu Bardd Plant Cymru, Nia Morais, mewn sesiwn creadigol am Tafwyl, i ddathlu penblwydd yr Wyl yn 18!

Pris: £8