Clwb Ffasiwn 10 Wythnos

Pris: £60

Yn y cwrs ffasiwn 10 wythnos hwn byddwch yn cael eich cyflwyno i'r hanfodion dylunio ffasiwn drwy ymchwil, dogfennu syniadau trwy lyfrau braslunio a dysgu ffyrdd creadigol o ddarlunio ffasiwn.

Byddwch yn datblygu eich darluniadau a chreu samplau ffabrig a fydd yn helpu i ddylunio sgiliau cyflwyno ar gyfer eich portffolio!

Yn addas i pobl ifanc 14-18 yn unig.

Mae uchafswm o 10 o fynychwyr fesul archeb
Nodwch enwau llawn y holl fynychwyr (gan gynnwys chi eich hun os yw'n berthnasol)
Rhowch eich manylion

Dawns a Drama Bach y Dre!

Dewch i ymuno â'r perfformwyr Mia a Fflur mewn gweithdy drama, Derbyn - Bl 2, bob dydd Sadwrn yn yr Hen Lyfrgell yng Nghaerdydd!

Come and join performers Mia and Fflur for a drama workshop, Reception - Yr2, every Saturday at the Old Library in Cardiff!

Pris: £8

Drama Mawr y Dre!

Dewch i ymuno â'r perfformwyr Mia a Fflur mewn gweithdy drama, Bl 3-6, bob dydd Sadwrn yn yr Hen Lyfrgell yng Nghaerdydd!

Come and join performers Mia and Fflur for a drama workshop, Yr 3-6, every Saturday at the Old Library in Cardiff!

Pris: £10

Gweithdy Coginio gyda Cook Stars!

Reis Tsieineaidd sydd ar y fwydlen ar gyfer y gweithdy sy'n cydfynd gyda dathliadau y flwyddyn newydd Tsieineaidd - Blwyddyn y Gwningen! Ar gyfer Bl 2-7!

Pris: £18

Gweithdy Gwyddoniaeth gyda Sparklab!

Bydd y gweithdy misol hwn yn cynnwys amrywiaeth o arddangosiadau gwyddonol hwyliog ac arbrofion ymarferol i ennyn diddordeb ac ysbrydoli!

Pris: £11