Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadir yn lle.

Clwb Ffasiwn 10 Wythnos

Pris: £60

Yn y cwrs ffasiwn 10 wythnos hwn byddwch yn cael eich cyflwyno i'r hanfodion dylunio ffasiwn drwy ymchwil, dogfennu syniadau trwy lyfrau braslunio a dysgu ffyrdd creadigol o ddarlunio ffasiwn.

Byddwch yn datblygu eich darluniadau a chreu samplau ffabrig a fydd yn helpu i ddylunio sgiliau cyflwyno ar gyfer eich portffolio!

Yn addas i pobl ifanc 14-18 yn unig.

*Clwb wythnosol yn eithrio gwyliau ysgol.

Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadir yn lle.
Mae uchafswm o 10 o fynychwyr fesul archeb
Nodwch enwau llawn y holl fynychwyr (gan gynnwys chi eich hun os yw'n berthnasol)
Rhowch eich manylion

Gweithdy Graffiti 10/6/23

LLAWN!

Dewch i greu gwaith graffiti ar gyfer Tafwyl!

Blwyddyn 4, 5 a 6

Ysgol Glan Morfa 

 10:00-12:00

Nifer cyfyngedig!

Pris: Am Ddim

Clwb Codio Technocamps!

LLAWN!

Dere i ddysgu am lego robotics! Yn ddechreuwr neu gydag ychydig o brofiad, dysga sut i ddefnyddio synwyryddion i reoli dy robot! Profiad cam wrth gam gan ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf yn yr Atrium!

Pris: Am Ddim

Gweithdy Gwyddoniaeth gyda Sparklab!

Dyma'r gweithdy olaf misol am y tro,  yn cynnwys amrywiaeth o arddangosiadau gwyddonol hwyliog ac arbrofion ymarferol i ennyn diddordeb ac ysbrydoli!

Pris: £11