Cwrs Ffasiwn

Pris: £45.00

Yn y cwrs ffasiwn 8 wythnos hwn byddwch yn cael eich cyflwyno i'r hanfodion dylunio ffasiwn drwy ymchwil, dogfennu syniadau trwy lyfrau braslunio a dysgu ffyrdd creadigol o ddarlunio ffasiwn.

Byddwch yn datblygu eich darluniadau a chreu samplau ffabrig a fydd yn helpu i ddylunio sgiliau cyflwyno ar gyfer eich portffolio!

*Yn addas i bobl ifanc 14-18 oed.

Dechrau ar nos Iau 6/10/2022 5:30-7:30yh

Mae uchafswm o 10 o fynychwyr fesul archeb
Nodwch enwau llawn y holl fynychwyr (gan gynnwys chi eich hun os yw'n berthnasol)
Rhowch eich manylion

Gweithdy Gwyddoniaeth Nadolig!

Gweithdy gwyddoniaeth Nadoligaidd gyda Sparklab ar gyfer Bl1 - 6!

Pris: £10

Clwb Dawns a Drama Bach y Dre!

Dewch i ymuno â'r perfformwyr Trystan a Rhianna mewn gweithdy dawns a drama bob dydd Sadwrn yn yr Hen Lyfrgell yng Nghaerdydd!

Pris: £25

Drama Mawr y Dre!

Dewch i ymuno â'r perfformwyr Trystan a Rhianna mewn gweithdy drama bob dydd Sadwrn yn yr Hen Lyfrgell yng Nghaerdydd!

Pris: £30