Dawnswyr Bach y Dre

Pris: £36.00

Addas ar gyfer Derbyn - Bl 2
45 munud
Sadwrn 11 Mehefin - 16 Gorffennaf
10:00 yb - 10:45 yb
Yr Hen Lyfrgell CF10 1BH

Mae uchafswm o 10 o fynychwyr fesul archeb
Nodwch enwau'r holl fynychwyr (gan gynnwys chi eich hun os yw'n berthnasol)
Rhowch eich manylion

Dawnswyr Bach y Dre

Dere i gael hwyl yn dawnsio gyda Trystan a Rhianna – addas i blant Derbyn – Bl 2!

Pris: £36.00

Drama Bach y Dre

Dere i ymuno gyda Trystan a Rhianna mewn sesiynau drama llawn hwyl a codi hyder – yn addas i dosbarth Derbyn – Bl 2!

Pris: £36.00

Drama Mawr y Dre

Dere i sesiynau drama llawn hwyl sy’n codi hyder gyda Trystan a Rhianna – yn addas i blant Bl 3-6!

Pris: £42.00