Drama Mawr y Dre!

Pris: £30

Dewch i ymuno â'r perfformwyr Trystan a Rhianna mewn gweithdy drama bob dydd Sadwrn yn yr Hen Lyfrgell yng Nghaerdydd!

Mae uchafswm o 10 o fynychwyr fesul archeb
Nodwch enwau llawn y holl fynychwyr (gan gynnwys chi eich hun os yw'n berthnasol)
Rhowch eich manylion

Gweithdy Gwyddoniaeth Nadolig!

Gweithdy gwyddoniaeth Nadoligaidd gyda Sparklab ar gyfer Bl1 - 6!

Pris: £10

Clwb Dawns a Drama Bach y Dre!

Dewch i ymuno â'r perfformwyr Trystan a Rhianna mewn gweithdy dawns a drama bob dydd Sadwrn yn yr Hen Lyfrgell yng Nghaerdydd!

Pris: £25

Drama Mawr y Dre!

Dewch i ymuno â'r perfformwyr Trystan a Rhianna mewn gweithdy drama bob dydd Sadwrn yn yr Hen Lyfrgell yng Nghaerdydd!

Pris: £30