Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadir yn lle.

Drama Mawr y Dre!

Pris: £30

Dewch i ymuno â'r perfformwyr Trystan a Rhianna mewn gweithdy drama bob dydd Sadwrn yn yr Hen Lyfrgell yng Nghaerdydd!

Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadir yn lle.
Mae uchafswm o 10 o fynychwyr fesul archeb
Nodwch enwau llawn y holl fynychwyr (gan gynnwys chi eich hun os yw'n berthnasol)
Rhowch eich manylion

Gweithdy Gwyddoniaeth Nadolig Pencae gyda Sparklab

PENCAE! Bydd y gweithdy Nadolig yn cynnwys amrywiaeth o arddangosiadau gwyddonol hwyliog ac arbrofion ymarferoli ennyn diddordeb ac ysbrydoli!

Pris: £11

Gweithdy Gwyddoniaeth Nadolig Pwll Coch gyda Sparklab!

PWLL COCH Bydd y gweithdy Nadolig yn cynnwys amrywiaeth o arddangosiadau gwyddonol hwyliog ac arbrofion ymarferol i ennyn diddordeb ac ysbrydoli!

Pris: £11

Nadolig Ddoe a Heddiw

SIOE I'R TEULU!

Plentyn heddiw yn creu rhestr anferth i Sion Corn. Y delwythen deg yn camu oddi ar y goeden Nadolig, yn dod yn fyw ac yn mynd a hi/fo yn ol mewn amser i ddangos sut fydde plant yn arfer dathlu'r Nadolig yng Nghymru. Trwy allu mynd yn ôl mewn amser, byddwn yn gweld rhai o arferion y Nadolig yng Nghymru e.e ffermwyr y gororau yn troi eu gwartheg tuag at y Dwyrain, ac yn credu fod yr anfeiliaid yn gallu siarad; creu taffi ac olrhain hanes y pwdin plwm; plygain a chanu carolau a.y.y.b. Yn ogystal â'r doniol, bydd hefyd modd edrych ar gyfnodau anodd mewn hanes - plant yn dlawd ac yn derbyn bach iawn o anrhegion Nadolig.Bydd yna ganeuon yn rhan o'r sioe ynghyd â dawnsio.

Ymunwch  gyda ni ar gyfer sioe ddoniol a dwys ar adegau ar gyfer y teulu cyfan.

Dyma daith hudolus drwy Nadoligau’r gorffennol trwy lygaid plentyn heddiw.

Pris: £5

Drama Mawr y Dre!

Dewch i ymuno â Fflur a Niamh mewn sesiynau drama ar foreau Sadwrn! Diddordeb mewn perfformio, sgriptio, neu gefn llwyfan, dyma’r clwb i ti!

Pris: £25

Dawns a Drama Bach y Dre!

LLAWN! Dewch i ymuno â Fflur a Niamh mewn sesiynau hwyliog dawns a drama ar foreau Sadwrn! Sesiynau llawn hwyl i fagu hyder corfforol a llafar!

Pris: £20