Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadir yn lle.

Fforwm Ieuenctid CFTi

Pris: Am Ddim

Ydych chi yn 13-18 oed ac eisiau fod yn rhan o Fforwm Ieuenctid Cymraeg?

Ymunwch a ni! Mae yna croeso i bawb!!

Ebostiwch alis@mentercaerdydd.cymru am fwy o fanylion!

Clwb Codio Technocamps Robotics

Dere i ddysgu am lego robotics! Yn ddechreuwr neu gydag ychydig o brofiad, dysga sut i ddefnyddio synwyryddion i reoli dy robot! Profiad cam wrth gam gan ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf yn yr Atrium!

Pris: Am Ddim

Clwb Codio Technocamps Scratch

Dere i godio gyda Scratch! Yn ddechreuwr neu gydag ychydig o brofiad,rho gynnig ar greu cwis rhyngweithiol, amlddewis! Profiad cam wrth gam gan ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf yn yr Atrium!

Pris: Am Ddim

Gweithdy Gwyddoniaeth gyda Sparklab!

WEDI LLENWI *Newid Lleoliad* Bydd y gweithdy misol hwn yn Ebrill, Mai a Mehefin yn Ysgol y Berllan Deg ac yn cynnwys amrywiaeth o arddangosiadau gwyddonol hwyliog ac arbrofion i ennyn diddordeb ac ysbrydoli!

 

Pris: £11

Gweithdy Pobi Llwyau Caru Cook Stars

Os ti'n caru pobi, dyma'r gweithdy i ti! Bisgedi llwyau caru ar gyfer unrhyw achlysur sy'n meddwl y byd i ti!

Pris: £18