Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadir yn lle.

Gweithdy Graffiti 10/6/23

Pris: Am Ddim

Bwrlwm Hydref 2023 Cyff

Mae Cynllun Chwarae Mynediad Agored Bwrlwm yn rhedeg yn ystod pob gwyliau ysgol (heblaw Nadolig) - daeth dros 2000 i fwynhau yr arlwy dros yr Haf!

Wedi'i anelu at blant oedran cynradd ac am ddim i blant sy'n mynychu. Mae'n gynllun cynhwysol ac yn anelu at greu awyrgylch o ddychymyg i blant ar draws Caerdydd. Byddwn yn cynnig llwyfan cyffrous i blant ymgysylltu mewn chwarae creadigol, archwilio eu dawn a sefydlu cyfeillgarwch barhaus. 6 o leoliadau (i'w cadarnhau) yn rhedeg dros hanner tymor yr Hydref! Mae Menter caerdydd yn ymrwymo i feithrin cymuned fywiog a chefnogol sy'n gwerthfawrogi llesiant a datblygiad plant, drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cysylltwch gyda mari@mentercaerdydd.cymru am wybodaeth ar anghenion ychwanegol.

Pris: Am Ddim