Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadir yn lle.

Gweithdy Gwyddoniaeth gyda Sparklab!

Pris: £11

WEDI LLENWI *Newid Lleoliad* Bydd y gweithdy misol hwn yn Ebrill, Mai a Mehefin yn Ysgol y Berllan Deg ac yn cynnwys amrywiaeth o arddangosiadau gwyddonol hwyliog ac arbrofion i ennyn diddordeb ac ysbrydoli!

Gweithdy Graffiti 10/6/23

LLAWN!

Dewch i greu gwaith graffiti ar gyfer Tafwyl!

Blwyddyn 4, 5 a 6

Ysgol Glan Morfa 

 10:00-12:00

Nifer cyfyngedig!

Pris: Am Ddim

Clwb Codio Technocamps!

LLAWN!

Dere i ddysgu am lego robotics! Yn ddechreuwr neu gydag ychydig o brofiad, dysga sut i ddefnyddio synwyryddion i reoli dy robot! Profiad cam wrth gam gan ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf yn yr Atrium!

Pris: Am Ddim

Gweithdy Gwyddoniaeth gyda Sparklab!

Dyma'r gweithdy olaf misol am y tro,  yn cynnwys amrywiaeth o arddangosiadau gwyddonol hwyliog ac arbrofion ymarferol i ennyn diddordeb ac ysbrydoli!

Pris: £11