Gweithdy Gwyddoniaeth Nadolig!

Pris: £10

Gweithdy gwyddoniaeth Nadoligaidd gyda Sparklab ar gyfer Bl1 - 6! Bydd y gweithdy yn cynnwys amrywiaeth o arddangosiadau Gwyddoniaeth Nadolig hwyliog ac arbrofion ymarferol i ennyn diddordeb ac ysbrydoli!

Dawns a Drama Bach y Dre!

Dewch i ymuno â'r perfformwyr Mia a Fflur mewn gweithdy drama, Derbyn - Bl 2, bob dydd Sadwrn yn yr Hen Lyfrgell yng Nghaerdydd!

Come and join performers Mia and Fflur for a drama workshop, Reception - Yr2, every Saturday at the Old Library in Cardiff!

Pris: £8

Drama Mawr y Dre!

Dewch i ymuno â'r perfformwyr Mia a Fflur mewn gweithdy drama, Bl 3-6, bob dydd Sadwrn yn yr Hen Lyfrgell yng Nghaerdydd!

Come and join performers Mia and Fflur for a drama workshop, Yr 3-6, every Saturday at the Old Library in Cardiff!

Pris: £10

Gweithdy Coginio gyda Cook Stars!

Reis Tsieineaidd sydd ar y fwydlen ar gyfer y gweithdy sy'n cydfynd gyda dathliadau y flwyddyn newydd Tsieineaidd - Blwyddyn y Gwningen! Ar gyfer Bl 2-7!

Pris: £18

Gweithdy Gwyddoniaeth gyda Sparklab!

Bydd y gweithdy misol hwn yn cynnwys amrywiaeth o arddangosiadau gwyddonol hwyliog ac arbrofion ymarferol i ennyn diddordeb ac ysbrydoli!

Pris: £11