Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadur yn lle.

Picnic Plant Ffrinj Tafwyl

Pris: Am Ddim

LLAWN! EBOSTIWCH GWENNAN@MENTERCAERDYDD.CYMRU I FYND AR Y RHESTR AROS

Fel rhan o ddathliadau wythnos Ffrinj Tafwyl 2024, dewch i'r Picnic Plant ar brynhawn Llun 8 Gorffennaf.

Dewch a blanced a phicnic, a bydd Sian o Do Re Mi yn eich diddanu. Mae gardd fawr hyfryd yn Nhy Eglwys y Rhath (ac ardal tu fewn os daw y glaw!)

Nodwch enw pawb sy'n mynychu mewn blwch gwahanol (oedolion a phlant) trwy glicio "+".

Darllenwch yr Asesiad Risg Picnic Plant Tafwyl Risk Assessment 22-5-24

Deffro’r Synhwyrau - Penarth

Dewch a'ch babi i weld, clywed, arogli ac archwilio yn Llyfrgell Penarth. PRIS GOSTYNGEDIG: £10!

Pris: £10

Bwrlwm Tafwyl 2024

Hwyl am ddim i deuluoedd dros y penwythnos yn Tafwyl! Dere draw o 11am tan 6pm - chwaraeon, celf a chrefft, gweithgareddau lles, llwyfan ysgolion, gweithgareddau partneriaid a mwy!

Pris: Am Ddim

Picnic Plant Ffrinj Tafwyl

Dewch am bicnic llawn hwyl a sbri yng nghwmni Siân o Do Re Mi! LLAWN! EBOSTIWCH GWENNAN@MENTERCAERDYDD.CYMRU I FYND AR Y RHESTR AROS

Pris: Am Ddim

Calendr Teulu: Sesiynau i blant o dan 4

Rhestr o weithgareddau ar gyfer plant o dan 4 a’u rhieni / gwarchodwyr yng Nghaerdydd.

Pris: Am Ddim

Amser Stori

Dewch a’ch plant bach i gael stori, canu, dawnsio a chymdeithasu!

Pris: Am Ddim

Deffro’r Synhwyrau

Dewch i weld, clywed, arogli ac archwilio gyda Gwennan yn Hyb Rhydypennau.

Pris: Am Ddim