Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadir yn lle.

Taith i Eisteddfod yr Urdd Tocyn Oedolyn

Pris: £20

Dydd Mawrth / Tuesday 30/5/23

Bydd angen i bob plentyn fod gydag oedolyn / Every child must be accompanied by an adult

 

Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadir yn lle.

Provisional Spaces Available: 50

Mae uchafswm o 10 o fynychwyr fesul archeb
Nodwch enwau llawn y holl fynychwyr (gan gynnwys chi eich hun os yw'n berthnasol)
Rhowch eich manylion

Gweithdy Graffiti 10/6/23

LLAWN!

Dewch i greu gwaith graffiti ar gyfer Tafwyl!

Blwyddyn 4, 5 a 6

Ysgol Glan Morfa 

 10:00-12:00

Nifer cyfyngedig!

Pris: Am Ddim

BWRLWM HAF 2023!

Mae Cynllun Chwarae Mynediad Agored Bwrlwm yn rhedeg yn ystod pob gwyliau ysgol (heblaw nadolig) Wedi'i anelu at blant oedran cynradd ac am ddim i blant sy'n mynychu. Mae'n gynllun cynhwysol ac yn anelu at greu awyrgylch o ddychymyg i blant ar draws Caerdydd. Byddwn yn cynnig llwyfan cyffrous i blant ymgysylltu mewn chwarae creadigol, archwilio eu dawn a sefydlu cyfeillgarwch barhaus. 6 o leoliadau (i'w cadarnhau) yn rhedeg o'r 25ain gorffennaf 2023!Mae Menter caerdydd yn ymrwymo i feithrin cymuned fywiog a chefnogol sy'n gwerthfawrogi llesiant a datblygiad plant, drwy gyfrwng y Gymraeg.

Pris: Am Ddim