Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadur yn lle.

Cynllun Gofal Gwyliau Ysgol Treganna

Lleoliad: Ysgol Treganna

Amser: 8.30 - 17.30

Pris: £32

Cynllun Gofal diwrnod cyfan ar gyfer plant ysgol gynradd sydd rhwng oedran Dosbarth Derbyn (Medi 2022) a Blwyddyn 6.

Rydym yn rhan o Gynllun Talu Di-dreth y Llywodraeth.

Dyma’r manylion talu ar gyfer Ysgol Melin Gruffydd ac Ysgol Treganna:

Treganna CF118DG 50025557254

Rydym yn derbyn talebau gofal plant:

Menter Caerdydd

Edenred: P20308601

Sodexo: 166882

Kiddivouchers: Cynllun Treganna / Cynllun Gofal Melin Gruffydd

Computershare: Cynllun Melin Gruffydd: 0008203048

Care4: 22506517

 

 

Mae angen i chi fod wedi mewngofnodi i drefn.

Cofrestru | Mewngofnodi