Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadir yn lle.

Cynganeddu - Dosbarth Dechreuwyr 2023-24

Pris: £78

Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadir yn lle.
Mae uchafswm o 10 o fynychwyr fesul archeb
Nodwch enwau llawn y holl fynychwyr (gan gynnwys chi eich hun os yw'n berthnasol)
Rhowch eich manylion

Sgwrs y Mis: Mawrth (Zoom)

Sgwrs Zoom yng nghwmni gwestai gwadd.

Pris: Am Ddim

Siaradwyr Newydd - Prynhawn i'r Teulu yn yr Amgueddfa

Gweithgareddau i ddysgwyr a'u teuluoedd ifanc

Pris: Am Ddim

Bore i Ddysgwyr - Sain Ffagan (Iau, 7 Mawrth)

Dewch i sgwrsio a dysgu am ein nawddsant, Dewi.

 

Pris: Am Ddim

Cwlwm Busnes Caerdydd 7/3/24

Brecwast Rhwydweithio

Da Coffi, Un Sgwâr Canolog, CF10 1FS.

Rhaid archebu lle o flaen llaw - nifer cyfyngedig o lefydd.

Pris: £12

Laffwyl Mawrth 2024

Yng nghwmni Aled Richards bydd Noel James, Priya Hall, Leila Navabi a Dai Rhys Towler! Siawns am laff!

Pris: £8

Ymweliad: Amgueddfa Cymru, Caerdydd

Taith y tu ôl i'r llenni gyda churaduron hanes naturiol.

Pris: Am Ddim

Cwrs Hel Achau

6 sesiwn yn Hyb Rhiwbeina yn cynnig cyngor am sut i fynd ati i hel eich achau.

12:00-13:00 - dyddiau Mercher o 21 Chwefror

Pris: £30

Gwnio a Tecstiliau Gwanwyn 24 - LLAWN

Cwrs 6 wythnos lle byddwch yn creu a dysgu wrth wnio tecstiliau gyda pheiriant.

Croeso i chi ddod â'ch peiriant eich hun, ond bydd rhai ar gael i'w benthyg os byddwch angen.

Addas i bob lefel sgiliau - dechreuwyr neu brofiadol.

Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael. 

Pris: £60

Mewn Tiwn 2024

Cyngherddau Cymunedol

Pris: Am Ddim

Sgwrs y Mis: Ionawr - Ebrill 2024 (Zoom)

Sgyrsiau misol yng nghwmni siaradwyr gwadd.

Am ddim.

Pris: Am Ddim

Y Gerddorfa Ukulele Gwanwyn 2024

Dewch i ymuno yn yr hwyl gyda Mei Gwynedd a'r Gerddorfa Ukulele.

Addas i chwaraewyr o bob lefel.

Pris: £80

Ioga Gwanwyn 2024

Dewch i ymuno gyda Efa Dafydd yn ein sesiynau Ioga wythnosol.

Cyfle i ddysgu techneg anadlu, gwella ystwythder a datblygu cryfder.

Pris: £50

Pilates Gwanwyn 2024 - LLAWN

Am wella hyblygrwydd ac ystwyther? Dewch i ymuno gyda Mari-Wyn yn ein sesiynau Pilates wythnosol.

Mae Pilates yn ddull o ymarfer corff sy'n cynnwys hyblygrwydd effaith isel a chryfder cyhyrol, ac yn addas i bob oed a lefel ffitrwydd.

Nifer cyfyngedig o lefydd. LLAWN!

Pris: £55

Hanes Cerdded yng Nghymru

Tair sgwrs yn seiliedig ar gynnwys llyfr Andrew Green, eto i'w gyhoeddi, fydd yn dwyn y teitl 'Voices on the path: a history of walking in Wales'.

Mae'r gyfrol yn cwmpasu pob agwedd ar gerdded trwy'r oesoedd, o gynhanes hyd heddiw.

Pris: £10

Chwilio am gyfle i siarad Cymraeg?

Cliciwch yma i weld manylion rhai o'r grwpiau anffurfiol yng Nghaerdydd ar gyfer y rhai sydd am gwrdd i sgwrsio yn y Gymraeg. Mae'r rhan fwyaf yn addas ar gyfer dysgwyr a siaradwyr rhugl.

Pris: Am Ddim

Bore Coffi i Ddysgwyr ar Zoom

Sesiwn ar y cyd â Dysgu Cymraeg Caerdydd.

Sesiwn nesaf: Bore Gwener, 22 Mawrth (yn gynt yn y mis i osgoi dydd Gwener y Groglith)

Pris: Am Ddim

Sbaeneg (Canolradd - ZOOM)

Parhad o'r cwrs Canolradd ar Zoom.

Pris: £24

Tai Chi (Hyb Rhydypennau)

Dosbarth Tai Chi - yn addas ar gyfer oedolion o bob oed

UN LLE AR GAEL

 

Pris: £36

Ffitrwydd gyda Ffrinidau - 75+ oed

Sesiynau ffitrwydd wedi’u teilwra ar gyfer y rhai dros 75 oed.

Cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Pris: Am Ddim