Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadur yn lle.

Sbaeneg (Canolradd - ZOOM)

Pris: £28

Parhad o'r cwrs Canolradd ar Zoom.

Os ydych chi wedi dysgu Sbaeneg yn y gorffennol ac eisiau asesu lefel y cwrs, mae croeso i chi fynychu sesiwn cyn cofrestru.

09.04.24 - 02.07.24  (7 sesiwn, bob yn ail wythnos)

Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadur yn lle.
Mae uchafswm o 10 o fynychwyr fesul archeb
Nodwch enwau llawn y holl fynychwyr (gan gynnwys chi eich hun os yw'n berthnasol)
Rhowch eich manylion

Cyfle i wirfoddoli

Hoffech chi helpu rhedeg sesiwn sgwrsio newydd?

Pris: Am Ddim

Y Cwis Mawr: Rownd Caerdydd 2024

Cwis wedi'i anelu at siaradwyr newydd ond mae croeso i bawb!

 

Pris: Am Ddim

Tafwener 2024

Noson o adloniant i ddathlu Tafwyl yn troi'n 18! Diolch i noddwyr y noson Glamorgan Brewing Co. 

Pris: £18

Mewn Tiwn: Mehefin

Cyngerdd yng nghwmni'r sacsoffonydd, Catrin Roberts

Rhad ac am ddim

Pris: Am Ddim

Sgwrs y Mis: Mai (Zoom)

Sgwrs gan Dr Rhian Meara, Prifysgol Abertawe

Pris: Am Ddim

Cerdded a Chlonc: Mai (Parc y Rhath)

Dro hamddenol a chyfle i sgwrsio.

Pris: Am Ddim

Cwlwm Busnes Caerdydd Barbeciw 6/6/24

Noson Gymdeithasol Haf Cwlwm Busnes Caerdydd yn Canna Deli.

Rhaid archebu lle.

 

Pris: £22

Ioga Haf 24

Dewch i ymuno yn ein sesiynau Ioga wythnosol gyda Eleri.

Cyfle i ddysgu techneg anadlu, gwella ystwythder a datblygu cryfder.

£8 y wers;  neu 9 gwers:

Pris: £50

Laffwyl Mai 2024

Aled Richards yr MC fydd yn cyflwyno:

Phil Cooper

Steffan Evans

Gwion Clarke

Dai Lloyd

Nos Iau wythnos Sulgwyn!

Pris: £8

Sgwrs y Mis: Ebrill-Mehefin

Sgyrsiau misol ar Zoom

Pris: Am Ddim

Cerdded a Chlonc 2024

Cyfle i grwydro a sgwrsio!

Pris: Am Ddim

LLAWN - Ymweliad: BBC Cymru. Sgwâr Canolog, Caerdydd

Taith dywys o gwmpas adeilad BBC Cymru Wales.

Pris: £15

Garddio Gwanwyn 2024

Cwrs byr, dan ofal Eirlys o 'Bwyta Ein Gerddi' fydd yn cynnig cyngor a syniadau ar sut i baratoi at y tymor tyfu newydd.

Addas i rai sy’n tyfu mewn potiau neu mewn gerddi bach neu mawr!

Pris: £30

Y Gerddorfa Ukulele Haf 24

Dewch i ymuno yn yr hwyl wrth i Mei Gwynedd a'r Gerddorfa Ukulele ddathlu 10 mlynedd eleni. Addas i chwaraewyr o bob lefel. Croeso mawr i aelodau newydd.

Pris: £80

Pilates Haf 2024 LLAWN

Ymunwch gyda Mari-Wyn am dymor o ymarfer sy'n datblygu cryfder a hyblygrwydd. 

Pris: £55

Mewn Tiwn 2024

Cyngherddau Cymunedol

Pris: Am Ddim

Chwilio am gyfle i siarad Cymraeg?

Cliciwch yma i weld manylion rhai o'r grwpiau anffurfiol yng Nghaerdydd ar gyfer y rhai sydd am gwrdd i sgwrsio yn y Gymraeg. Mae'r rhan fwyaf yn addas ar gyfer dysgwyr a siaradwyr rhugl.

Pris: Am Ddim

Bore Coffi i Ddysgwyr ar Zoom

Sesiwn ar y cyd â Dysgu Cymraeg Caerdydd.

Sesiynau nesaf: Bore Gwener, 31 Mai a bore Gwener, 28 Mehefin

Pris: Am Ddim

Sbaeneg (Canolradd - ZOOM)

Parhad o'r cwrs Canolradd ar Zoom.

Pris: £28

LLAWN - Tai Chi (Hyb Rhydypennau) - FULL

Dosbarth Tai Chi - yn addas ar gyfer oedolion o bob oed

 

Pris: £36

Ffitrwydd gyda Ffrinidau - 75+ oed

Sesiynau ffitrwydd wedi’u teilwra ar gyfer y rhai dros 75 oed.

Cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Pris: Am Ddim