Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadur yn lle.

Tafwener 2024

Pris: £18

Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadur yn lle.

Provisional Spaces Available: 112

Mae uchafswm o 10 o fynychwyr fesul archeb
Nodwch enwau llawn y holl fynychwyr (gan gynnwys chi eich hun os yw'n berthnasol)
Rhowch eich manylion

Cerdded a Chlonc: Gorffennaf 2024

Cyfle i grwydro trwy'r parc a siarad Cymraeg!

Pris: Am Ddim

Gig Yn Cyflwyno 2024 ar gyfer Pobl Ifanc 14+

Gig yng Nghlwb Ifor Bach yng nghwmni bandiau prosiect 'Yn Cyflwyno' 2024

Oedran 14+

Pris: Am Ddim

Cynganeddu i Ddechreuwyr 2024-25

Dewch i ddysgu mwy am y grefft o gynganeddu dan arweiniad Gethin Wyn Davies.

Gallwch gofrestru gyda'r dosbarth yma i gael mynediad ar lein os dymunwch.

Pris: £95

Cynganeddu Profiadol 2024-25

Dewch i ymuno gyda'r dosbarth profiadol i ymarfer a mireinio eich sgiliau cynganeddu dan arweiniad Aron Pritchard.

Pris: £95

Sgwrs y Mis: Mehefin 2024 (Zoom)

Dr Sian Rhiannon Williams: Caerdydd a’r Fro a Stori Ryfeddol Deiseb Heddwch Menywod Cymru, 1923-4

Pris: Am Ddim

LLAWN Pilates Mehefin/Gorffennaf 2024 LLAWN

Ymunwch gyda Mari-Wyn i ymarfer datblygu cryfder a hyblygrwydd.

Pris: £35

LLAWN - Taith Tafwyl 3:30yp - Taith i Bawb yn Gymraeg

Taith yn dathlu hanes menywod yn y brifddinas.

Pris: Am Ddim

Taith Tafwyl 2:00yp - Taith i Siaradwyr Newydd a'u Ffrindiau

Taith o gwmpas Parc Cathays yn edrych ar hanes menywod yn y brifddinas - wedi'i theilwra ar gyer siaradwyr newydd.

Pris: Am Ddim

Cyfle i wirfoddoli

Hoffech chi helpu rhedeg sesiwn sgwrsio newydd?

Pris: Am Ddim

Y Cwis Mawr: Rownd Caerdydd 2024

Cwis wedi'i anelu at siaradwyr newydd ond mae croeso i bawb!

 

Pris: Am Ddim

Tafwener 2024

Noson o adloniant i ddathlu Tafwyl yn troi'n 18! Diolch i noddwyr y noson Glamorgan Brewing Co. 

Pris: £18

Mewn Tiwn: Mehefin

Cyngerdd yng nghwmni'r sacsoffonydd, Catrin Roberts

Rhad ac am ddim

Pris: Am Ddim

Ioga Haf 24

Dewch i ymuno yn ein sesiynau Ioga wythnosol gyda Eleri.

Cyfle i ddysgu techneg anadlu, gwella ystwythder a datblygu cryfder.

£8 y wers;  neu 9 gwers:

Pris: £50

Cerdded a Chlonc 2024

Cyfle i grwydro a sgwrsio!

Pris: Am Ddim

Y Gerddorfa Ukulele Haf 24

Dewch i ymuno yn yr hwyl wrth i Mei Gwynedd a'r Gerddorfa Ukulele ddathlu 10 mlynedd eleni. Addas i chwaraewyr o bob lefel. Croeso mawr i aelodau newydd.

Pris: £80

Mewn Tiwn 2024

Cyngherddau Cymunedol

Pris: Am Ddim

Chwilio am gyfle i siarad Cymraeg?

Grwp Cymraeg CaerdyddCliciwch yma i weld manylion rhai o'r grwpiau anffurfiol yng Nghaerdydd ar gyfer y rhai sydd am gwrdd i sgwrsio yn y Gymraeg. Mae'r rhan fwyaf yn addas ar gyfer dysgwyr a siaradwyr rhugl.

Pris: Am Ddim

Bore Coffi i Ddysgwyr ar Zoom

Sesiwn ar y cyd â Dysgu Cymraeg Caerdydd.

Sesiynau nesaf: Bore Gwener, 31 Mai a bore Gwener, 28 Mehefin

Pris: Am Ddim

Sbaeneg (Canolradd - ZOOM)

Parhad o'r cwrs Canolradd ar Zoom.

Pris: £28

LLAWN - Tai Chi (Hyb Rhydypennau) - FULL

Dosbarth Tai Chi - yn addas ar gyfer oedolion o bob oed

 

Pris: £36

Ffitrwydd gyda Ffrinidau - 75+ oed

Sesiynau ffitrwydd wedi’u teilwra ar gyfer y rhai dros 75 oed.

 

Pris: Am Ddim