Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadir yn lle.

Event Not Found

Pedair

Gig yn y Duke of Wellington, y Bont-faen

Dechrau am 8.00yh (drysau o 7.30yh)

Pris: £15.00

Laffwyl Tachwedd23

Chwilio am rywbeth i godi calon? Y tro hwn, bydd yr MC Aled Richards yn cyflwyno Daniel Glyn, Eleri Morgan, Josh Pennar, a mwy! Dere am laff!!

Pris: £8

Taith Dywys: Cwrt Insole, Llandaf

07.12.23 - 12:00

Pris: £3

Sgwrs y Mis: Hydref (Zoom)

Griffith Davies FRS - Arloeswr a Chymwynaswr

yng nghwmni Dr Haydn E. Edwards

Pris: Am Ddim

Sesiwn Pampro yng Nghlwb Tennis yr Eglwys Newydd

Sesiwn Pampro yng Nghlwb Tennis yr Eglwys Newydd gyda chyfle i drio cynnyrch Neal's Yard Remedies

Am ddim

Pris: Am Ddim

Sesiwn Pampro Neal's Yard - ZOOM

Cyfle i ymlacio a thrio cynnyrch Neal's Yard Remedies mewn sesiwn ZOOM

Am ddim

Pris: Am Ddim

Ymweliad: Amgueddfa Cymru, Caerdydd

Ymweliad ag arddangosfa Artes Mundi 10 a'r orielau - Iau, 9 Tachwedd

Rhad ac am ddim

Pris: Am Ddim

Taith Dywys: Senedd, Bae Caerdydd

Taith dywys o gwmpas y Senedd, Bae Caerdydd - Bore Iau, 19 Hydref

Rhad ac am ddim

Pris: Am Ddim

Gwnio a Tecstiliau Hydref 23 LLAWN!

LLAWN!

Cwrs 10 wythnos lle byddwch yn dysgu sgiliau gwnio tecstiliau gyda pheiriant. Darperir defnyddiau.

Croeso i chi ddod â'ch peiriant eich hun, ond bydd rhai ar gael i'w benthyg.

Pris: £80

Tyfu, trefnu a gosod blodau'r Hydref

Dewch i ddysgu mwy am osod a threfnu blodau'r ardd ac addurno'r cartref yn greadigol.

Bydd James a Siwan Matthews yn sgwrsio ac rhannu profiadau a chyngor ymarferol.

Pris: £10

Chwilio am gyfle i siarad Cymraeg?

Cliciwch yma i weld manylion rhai o'r grwpiau anffurfiol yng Nghaerdydd ar gyfer y rhai sydd am gwrdd i sgwrsio yn y Gymraeg. Mae'r rhan fwyaf yn addas ar gyfer dysgwyr a siaradwyr rhugl.

Pris: Am Ddim

Pilates Hydref 23 - LLAWN!

LLAWN!

Nos Fawrth, 18:00 - 19:00

Festri Salem, Treganna, CF5 2QF

Mae Pilates yn ddull o ymarfer corff sy'n cynnwys hyblygrwydd effaith isel a chryfder cyhyrol.

Pris: £48

Ioga Hydref 23

Nos Fercher, 18:00-19:00.

Canolfan Chwaraeon Gerddi Sophia, CF11 9SW.

Cyfle i wella hyblygrwydd a chryfder.

Addas i bob lefel ffitrwydd.

Pris: £48

Y Gerddorfa Ukulele Hydref 23

Dewch i ymuno gyda Mei Gwynedd a'r Gerddorfa Ukulele - addas i chwaraewyr o bob safon. 

Nos Fercher 19:00-21:00

Canolfan Chapter, CF5 1QE

Addas i chwaraewyr o bob safon

Pris: £78

Cynganeddu - Dosbarth Profiadol 2023-24

Yn dechrau nos Fawrth 10.10.23

18:30 - 19:45

Cwrs 10 wythnos (pythefnosol) dan ofal Aron Pritchard

Chapter, CF5 1QE

Pris: £78

Cynganeddu - Dosbarth Dechreuwyr 2023-24

Yn dechrau nos Fawrth 10.10.23 

19:45 - 21:00

Cwrs 10 wythnos (pythefnosol) dan ofal y Prifardd Gruffudd Owen. 

Mae modd ymuno â'r dosbarth hwn yn rhithiol dros Zoom hefyd.

Canolfan Chapter, CF5 1QE

 

 

 

Pris: £78

Taclo Technoleg

Sgiliau cyfrifiadurol wedi'u teilwra at y rhai sydd wedi ymddeol.

Pris: £10

Ar drywydd y tywysogion: o Lywelyn Fawr i Owain Glyndŵr

Y cwrs diweddaraf yng nghyfres Hanes Cymru.

Pris: £10

Bore Coffi i Ddysgwyr ar Zoom

Sesiwn ar y cyd â Dysgu Cymraeg Caerdydd.

Sesiwn nesaf: Bore Gwener, 29 Medi.

Pris: Am Ddim

Sbaeneg (Canolradd - ZOOM)

Parhad o'r cwrs Canolradd ar Zoom.

Pris: £28

LLAWN - Tai Chi (Hyb Rhydypennau) - Tymor yr Hydref

Dosbarth Tai Chi - yn addas ar gyfer oedolion o bob oed

MAE'R DOSBARTH BELLACH YN LLAWN

 

Pris: £40

Sgwrs y Mis: Medi-Rhagfyr 2023

Amserlen tymor yr hydref.

Pris: Am Ddim

Mewn Tiwn

Cyngherddau cymunedol anffurfiol - dydd Llun ola'r mis.

Cyngerdd nesaf: Llun 25 Medi, 2023 yng nghwmni Delwyn Siôn

Pris: Am Ddim

Ffitrwydd gyda Ffrinidau - 75+ oed

Sesiynau ffitrwydd wedi’u teilwra ar gyfer y rhai dros 75 oed.

Cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Pris: Am Ddim