Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadur yn lle.

Dysgu Cymraeg Caerdydd

Jan 29, 2024

Cwrs Gloywi 8 wythnos

Dydd Mawrth

18.30 – 20.30

27/02/24 – 30/04/24

Wyneb yn wyneb

Lleoliad: Dysgu Cymraeg Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, Adeilad John Percival, Colum Drive, CF10 3EU

£45 yn unig