Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadur yn lle.

Swydd Newydd

Mar 7, 2024

Cyfle Gyrfa! A hoffech chi weithio fel Swyddog Gweinyddu ac Adnoddau yn Iechyd Cyhoeddus Cymru yng Nghaerdydd?

Gweler isod am fwy o wybodaeth. Mae’r gallu i sgwrsio yn y Gymraeg hanfodol! https://icc.gig.cymru/gyrfaoedd/#!/job/UK/Cardiff/Cardiff/Public_Health_Wales_NHS_Trust/Operations_Finance/Operations_Finance-v6110512?_ts=1061

 

sam.sutton@wales.nhs.uk

Facebook

Cofrestru Gyda E@Chlysur

Gwasanaeth rhad ac am ddim i hyrwyddo gweithgareddau a digwyddadau Cymraeg y ddinas

TAFWYL

Gŵyl flynyddol i ddathlu’r iaith, celfyddydau a diwylliant Cymreig yw Tafwyl.  Fe’i sefydlwyd yn 2006 fel rhan o waith craidd Menter Caerdydd, elusen sy’n hyrwyddo ac ehangu’r defnydd cymdeithasol o’r Gymraeg yng Nghaerdydd.

Gwefan Tafwyl