Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadur yn lle.

Swyddi yn Meithrinfa Wibli Wobly

Mar 21, 2024

Arweinydd Ystafell Babis x 1

Arweinydd Ystafell Cyn-Ysgol x 1

Cynorthwyydd Meithrin x 2

 

Taliad cystadleuol (mae en dibynnu ar profiad ond starting point £11.50+ am cynorthwyydd a £12.50+ am arweinydd)

 

Dyddiad cau ceisiadau 31ain Mawrth 2024

Dyddiad dechrau swydd 3ydd Mehefin 2024

 

Lleoliad - Ty Derwen, Rhodfa Glanllyn, Casnewydd, NP10 8BD

 

Perks - prydau am ddim, tim hyfryd gyda nosweithiau tim, cyfleodd hyfforddiant a datblygu gyrfa.

 

Am fwy o wybodaeth ebostiwch eich CV i post@wibliwobli.co.uk 

Facebook

Cofrestru Gyda E@Chlysur

Gwasanaeth rhad ac am ddim i hyrwyddo gweithgareddau a digwyddadau Cymraeg y ddinas

TAFWYL

Gŵyl flynyddol i ddathlu’r iaith, celfyddydau a diwylliant Cymreig yw Tafwyl.  Fe’i sefydlwyd yn 2006 fel rhan o waith craidd Menter Caerdydd, elusen sy’n hyrwyddo ac ehangu’r defnydd cymdeithasol o’r Gymraeg yng Nghaerdydd.

Gwefan Tafwyl