Sesiwn Pampro Neal’s Yard (ZOOM)

Cyfle i ymlacio a hel syniadau am anrhegion y Nadolig yr un pryd!

Ymunwch â Kelly ar Zoom i roi tro ar gynnyrch Neal’s Yard a chael cyngor am ofalu am eich croen. Rhaid cofrestru erbyn 5 Tachwedd ar gyfer y sesiwn gyntaf a’r 14 Tachwedd ar gyfer yr ail un er mwyn i ni ddosbarthu’r samplau mewn da bryd.

Mwy…

Y Gerddorfa Ukulele

Mae’r sesiynau hyn yn addas i chwaraewyr ar lefel uwch. Cwrs 5 Wythnos am £15. O dan arweiniad Mei Gwynedd.

Mwy…

Cynganeddu i ddechreuwyr (zoom)

Dosbarthiadau Cynganeddu i ddechreuwyr. Pob yn ail nos Fawrth. O dan arweiniad Osian Rhys Jones.

Mwy…

Bore Coffi Misol i Ddysgwyr (Zoom)

Bydd bore coffi mis Hydref dan ofal un o diwtoriaid Canolfan Dysgu Cymraeg Caerdydd a’r gwestai arbennig, Rhian Arwel, o’r cynllun ‘Cymraeg i Blant’. Dewch i wrando, sgwrsio a holi cwestiynau!

Mwy…

Hanes Cymru: Cestyll y Gogledd (ZOOM)

O adeiladau mawreddog Edward I i amddiffynfeydd trawiadol y tywysogion, mae Gogledd Cymru’n gartref i lu o gestyll godidog. Mewn tair sesiwn ar Zoom, bydd Dr Euryn Roberts o Brifysgol Bangor yn mynd â ni ’nôl mewn amser i adeg pan oedd y cadarnleoedd rhyfeddol hyn yn eu hanterth.

Mwy…

Cynganeddu Canolradd – Uwch (Zoom)

Cwrs Cynganeddu ar gyfer y rhai sydd ag ychydig o brofiad yn y maes.

 

 

Mwy…

Sgwrs y Mis: Hydref (Zoom)

Ystrydeb yw bwydydd Cymreig i lawer ohonom – cennin, cig oen a chacennau cri. Ond mewn gwirionedd, bu gan Gymru draddodiad bwyd unigryw ac amrywiol, a oedd i raddau, yn cynnig ffordd iachach a mwy cynaliadwy o fwyta nag ein diet ni heddiw. Carwyn Graves sy’n cynnig golwg newydd ar fwyd Cymru – ddoe ac yfory – yn sgwrs mis Hydref.

Mwy…

Trefnu Blodau (Zoom)

Hanner awr o drin a thrafod blodau a phlanhigion yr hydref yng nghwmni Wendy o Blodau Blodwen.  Syniadau syml ar gyfer addurno’r tŷ gyda chynnyrch tymhorol o’r ardd. Sesiwn am ddim ar Zoom.

Mwy…

Mewn Tiwn (Wyneb yn Wyneb)

Sesiynau cerddoriaeth a rhythm wedi’u creu’n arbennig ar gyfer pobl sydd wedi ymddeol.  Cyfle i sgwrsio â cherddorion, arbrofi gydag offerynnau taro a chreu sŵn! Does dim angen cefndir cerddorol, dim ond awydd i ddysgu a chael ychydig o hwyl.

Mwy…

Pilates gyda MW Fitness

Ymunwch â’r hyfforddwr personol Mari-Wyn mewn cwrs pilates 10 wythnos. Wedi’i leoli yn gampfa Chwaraeon Cymru ym Mhontcanna.

Mwy…

Clwb Cerdd Patrick Rimes (Zoom)

Sgwrsio, gwrando a thrafod cerddoriaeth o bob math yng nghwmni Patrick a’i westeion. Gwestai mis Medi bydd Cyfarwyddwr Cerdd Côr CF1, Eilir Owen Griffiths.

Mwy…

Gwersi Sbaeneg: Canolradd (Zoom)

Yn addas ar gyfer y rhai sydd wedi dilyn cwrs am flwyddyn neu fwy – neu’r rhai sydd wedi bod yn dysgu ers blynyddoedd ond heb gael gwersi ffurfiol ers tro!  Y nod yw cyfuno gramadeg a geirfa, sgwrsio a thrafod gyda chyfle i ddysgu ychydig am ddiwylliant a Sbaeneg Y Wladfa.

Mwy…