Blwyddyn y Beirdd (Zoom)

Pris: £12

Ydych chi’n teimlo bod amser yn hedfan? Mewn pedair sesiwn hwyliog, bydd yr Athro Christine James yn ein tywys trwy gerddi’r pedwar tymor yn eu tro. Cyrhaeddwn yr haf erbyn diwedd mis Ionawr a bydd yn Nadolig tua chanol Chwefror wrth inni fwynhau 'Blwyddyn y Beirdd'.  

Mae uchafswm o 10 o fynychwyr fesul archeb
Nodwch enwau llawn y holl fynychwyr (gan gynnwys chi eich hun os yw'n berthnasol)
Rhowch eich manylion

Codi Cryfder

Pris: £30

Sgwrs y Mis (Chwefror): Zoom

Sgwrs yng nghwmni Dr Brieg Powel am y rhyfel yn Wcráin.

Pris: Am Ddim

Hanes Cymru: Mudiadau Protest yn y Gymru Fodern

Cyfres o 3 sgwrs ar ZOOM, yng nghwmni'r Athro Paul O'Leary, Prifysgol Aberystwyth.

Recordiadau ar gael os byddwch yn methu sesiwn.

 

Pris: £10

Tai Chi (Hyb Rhydypennau) LLAWN / SOLD OUT

MAE'R SESIWN BELLACH YN LLAWN

Shibashi - set un / dau yn dibynnu ar lefel y mwyafrif.

Dosbarth hamddenol i'r rhai sy'n newydd i Tai Chi neu'n llai profiadol.

Pris: £24

Sbaeneg (Canolradd) Cwrs ar Zoom

Parhad o'r Cwrs Canolradd ar Zoom gydag Ana Cantero Sims

Pris: £24

Mewn Tiwn

Cyngherddau cymunedol anffurfiol yng nghwmni cerddorion Live Music Now gyda chyfle am baned a sgwrs o flaen llaw.

Pris: Am Ddim

Sgwrs y Mis 2023

Ymunwch â ni am fwy o sgyrsiau difyr.

Mae pob sgwrs yn dechrau am 7.30yh.

Pris: Am Ddim

Blwyddyn y Beirdd (Zoom)

Mewn pedair sesiwn hwyliog, bydd yr Athro Christine James yn ein tywys trwy gerddi’r pedwar tymor yn eu tro.

Pris: £12

Bore Coffi i Ddysgwyr ar Zoom

Bore Gwener ola'r mis - sesiwn ar y cyd gyda Dysgu Cymraeg Caerdydd.

Sesiwn nesaf: 24.02.23 yng nghwmni Gwenllian fydd yn trafod Gŵyl Ddewi.

 

Pris: Am Ddim

Ffitrwydd gyda Ffrinidau - 75+ oed

Sesiynau ffitrwydd wedi’u teilwra ar gyfer y rhai dros 75 oed.

Cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Pris: Am Ddim