Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadur yn lle.

Chwilio am gyfle i siarad Cymraeg?

Pris: Am Ddim

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion rhai o'r sesiynau anffurfiol i siaradwyr Cymraeg o bob lefel sy'n cael eu cynnal yng Nghaerdydd.

Os ydych chi'n rhedeg grŵp nad yw'n cael ei gynnwys yma – cysylltwch!  Rydym yn ymdrechu i gadw'r wybodaeth yn gyfredol felly plis gadewch wybod os bydd manylion y sesiynau'n newid.  (Cyswllt: Rachel)

 

DYDD LLUN

Criw'r Village Inn, Pentwyn, CF23 8AJ -10.30yb - Cyfle i siaradwyr Cymraeg o bob gallu sgwrsio ac ymarfer eu Cymraeg.

 

Clonc Bore Llun. Yr Awr Hapus. Yn cwrdd yn nhafarn yr Hollybush, Coryton / yr Eglwys Newydd rhwng 10.45 a 11.45 ac weithiau ar Zoom rhwng 10.45 a 11.25.

Cysylltwch ag Eirian neu, @GwilymDafydd ar X am fwy o fanylion.

 

Clonc yn y Cwtsh

Criw hwyliog sy'n cwrdd i sgwrsio yn Chapter ar nosweithiau Llun o 7.00yh. Croeso i bawb. Os ydych chi'n meddwl dod am y tro cyntaf, cysylltwch â Rwth - Clonc yn y Cwtsh

 

DYDD MAWRTH

Grŵp sgwrsio anffurfiol sy'n cwrdd yng nghaffi Castell Caerdydd. 10.30-11.30yb. I ymuno: Rachel

Clonc yn y Bae

Cyfle i ymarfer siarad Cymraeg mewn awyrgylch gyfeillgar ac anffurfiol yng nghwmni Mair a'r criw. Mae'r grŵp yn cwrdd mewn caffi ym Mae Caerdydd am 2.00 y prynhawn. Cysylltwch â Rachel i gael manylion cyswllt Mair, y trefnydd.

 

DYDD MERCHER

Grŵp Darllen Cant a Mil – 1.30-3.15yp bob dydd Mercher yng Nghaffi One2Two, Whitchurch Road, CF14 3JN.

Am fwy o fanylion: 029 2021 2474 neu Jo

Clonc yn Hyb (Llyfrgell) Radur
2.00-3.15yp yng nghwmni Ann a Ken Passmore.  Rhif y Hyb yw 029 2078 0996.

 

 

DYDD IAU

Pear Tree, Heol Wellfield, CF24 3PE - Croeso i bawb sy'n siarad Cymraeg neu'n dysgu.  11:00yb.

Clonc yng Nghastell Caerdydd rhwng 1.00 a 2.00 y prynhawn. Croeso i bawb ymuno â ni am sgwrs.  Cysylltwch ag Eirian neu @GwilymDafydd ar X am fwy o fanylion.

  

DYDD GWENER

Brecwast Cymraeg Cant a Mil, bob dydd Gwener

9:00-10:00yb yng Nghaffi Waterloo Tea, 190-192 Whitchurch Road, Caerdydd, CF14 3NB. Croeso mawr i bawb!

Am fwy o fanylion: 029 2021 2474 neu Jo

 

Bore Coffi Misol i Ddysgwyr ar Zoom wedi'i drefnu gan Menter Caerdydd a Dysgu Cymraeg Caerdydd.  I ymuno: Rachel

 

DYDD SADWRN

Clwb Gwylio Adar Misol - bore Sadwrn cyntaf y mis. Cwrdd ger Canolfan y Wardeniaid, Fferm y Fforest gyda theithiau i fannau eraill o bryd i'w gilydd. Cwrdd am 10.00 yn yr haf ond am 10.30 yn yr hydref a'r gaeaf. Am fanylion pellach, cysylltwch ag Eirian

 

Mae Dysgu Cymraeg Caerdydd yn trefnu llu o weithgareddau ar gyfer y rhai sy'n dilyn cyrsiau swyddogol. Mae'r rhain yn cynnwys sesiynau sgwrsio wyneb yn wyneb ac ar Zoom; Peint a Sgwrs unwaith y mis yn y Daffodil, Windsor Place; taith gerdded yng Nghaerdydd un dydd Gwener y mis; Sesiwn Hanes Cymru fisol a Chlwb Cwrw misol yn yr Albany, Donald St, y Rhath.

 Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Gwenllian Willis: Gwenllian

 

Cofiwch hefyd am dudalen Calendr Caerdydd sy'n cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol am ddigwyddiadau Cymraeg yng Nghaerdydd.

Grwpiau eraill yng Nghaerdydd: 

Grŵp Cymraeg Caerdydd | Welsh Language Group Cardiff | Facebook

Cymraeg Meetup Caerdydd

Taith Dywys: Casgliadau Arbennig ac Archifau Prifysgol Caerdydd

Cip tu ôl i'r llen ar rai o drysorau dinas Caerdydd.

Pris: Am Ddim

Taith Dywys: Arddangosfa Y Cymoedd

Taith dywys o gwmpas yr arddangosfa a chip y tu ôl i'r llen yn yr Adran Gelf.

Pris: Am Ddim

Sgwrs y Mis (Medi-Rhagfyr 2024)

Sgwrs y Mis (Medi-Rhagfyr)

Pris: Am Ddim

Cerdded a Chlonc - Awst: Cosmeston, Penarth

Cyfle i ymweld â Bro Morgannwg a cherdded yn hamddenol o gwmpas Parc Gwledig Cosmeston a'r Llynnoedd.

Pris: Am Ddim

Cerdded a Chlonc: Gorffennaf 2024

Cyfle i grwydro trwy'r parc a siarad Cymraeg!

Pris: Am Ddim

Gig Yn Cyflwyno 2024 ar gyfer Pobl Ifanc 14+

Gig yng Nghlwb Ifor Bach yng nghwmni bandiau prosiect 'Yn Cyflwyno' 2024

Oedran 14+

Pris: Am Ddim

Cynganeddu i Ddechreuwyr 2024-25

Dewch i ddysgu mwy am y grefft o gynganeddu dan arweiniad Gethin Wyn Davies.

Gallwch gofrestru gyda'r dosbarth yma i gael mynediad ar lein os dymunwch.

Pris: £95

Cynganeddu Profiadol 2024-25

Dewch i ymuno gyda'r dosbarth profiadol i ymarfer a mireinio eich sgiliau cynganeddu dan arweiniad Aron Pritchard.

Pris: £95

LLAWN Pilates Mehefin/Gorffennaf 2024 LLAWN

Ymunwch gyda Mari-Wyn i ymarfer datblygu cryfder a hyblygrwydd.

Pris: £35

Cyfle i wirfoddoli

Hoffech chi helpu rhedeg sesiwn sgwrsio newydd?

Pris: Am Ddim

Tafwener 2024

Noson o adloniant i ddathlu Tafwyl yn troi'n 18! Diolch i noddwyr y noson Glamorgan Brewing Co. 

Pris: £18

Ioga Haf 24

Dewch i ymuno yn ein sesiynau Ioga wythnosol gyda Eleri.

Cyfle i ddysgu techneg anadlu, gwella ystwythder a datblygu cryfder.

£8 y wers;  neu 9 gwers:

Pris: £50

Cerdded a Chlonc 2024

Cyfle i grwydro a sgwrsio!

Pris: Am Ddim

Y Gerddorfa Ukulele Haf 24

Dewch i ymuno yn yr hwyl wrth i Mei Gwynedd a'r Gerddorfa Ukulele ddathlu 10 mlynedd eleni. Addas i chwaraewyr o bob lefel. Croeso mawr i aelodau newydd.

Pris: £80

Chwilio am gyfle i siarad Cymraeg?

Cliciwch yma i weld manylion rhai o'r grwpiau anffurfiol yng Nghaerdydd ar gyfer y rhai sydd am gwrdd i sgwrsio yn y Gymraeg. Mae'r rhan fwyaf yn addas ar gyfer dysgwyr a siaradwyr rhugl.

Pris: Am Ddim

Bore Coffi i Ddysgwyr ar Zoom

Sesiwn ar y cyd â Dysgu Cymraeg Caerdydd.

Sesiwn nesaf: Bore Gwener, 27 Medi 2024.

Dim cyfarfod ym misoedd Gorffennaf ac Awst

Pris: Am Ddim

Sbaeneg (Canolradd - ZOOM)

Parhad o'r cwrs Canolradd ar Zoom.

Pris: £32

LLAWN - Tai Chi (Hyb Rhydypennau) - FULL

Dosbarth Tai Chi - yn addas ar gyfer oedolion o bob oed

 

Pris: £36

Ffitrwydd gyda Ffrinidau - 75+ oed

Sesiynau ffitrwydd wedi’u teilwra ar gyfer y rhai dros 75 oed.

 

Pris: Am Ddim