Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadir yn lle.

Codi Cryfder

Pris: £30

Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadir yn lle.
Mae uchafswm o 10 o fynychwyr fesul archeb
Nodwch enwau llawn y holl fynychwyr (gan gynnwys chi eich hun os yw'n berthnasol)
Rhowch eich manylion

Sgwrs y Mis: Ebrill (Zoom)

Sgwrs dros Zoom yng nghwmni'r Athro Jane Aaron fydd yn trafod ei chyfrol newydd, Cranogwen, a gyhoeddir gan Wasg Prifysgol Cymru

Pris: Am Ddim

Gwersi Sbaeneg Canolradd ar Zoom

Parhad o'r cwrs ar Zoom.

Pris: £24

Taith Gerdded: Ynys y Barri

Taith gerdded yn dechrau yn Ynys y Barri i ddathlu Gwyl Fach y Fro.

 

Pris: £3.50

Cerdded a Chlonc

Cyfle i grwydro a siarad Cymraeg yr un pryd!  Croeso i siaradwyr Cymraeg o bob lefel.

Rhaid cofrestru o flaen llaw rhag ofn bod trefniadau'n newid oherwydd tywydd gwael!

Pris: Am Ddim

Sgwrs y Mis: Mawrth (Zoom)

Sgwrs y Mis yng nghwmni'r Athro Syr Deian Hopkin

Etholiad Cyffredinol 1922: sut fedrodd Llafur lwyddo yng Nghymru?

Pris: Am Ddim

Gwersi Gwnio

Pris: £30

Cyfieithu Ar Y Pryd

Pris: £30

Cwrs Crochenwaith

Pris: £60

Codi Cryfder

Pris: £30

Mewn Tiwn

Cyngherddau cymunedol anffurfiol yng nghwmni cerddorion Live Music Now gyda chyfle am baned a sgwrs o flaen llaw.

Pris: Am Ddim

Sgwrs y Mis 2023

Ymunwch â ni am fwy o sgyrsiau difyr.

Mae pob sgwrs yn dechrau am 7.30yh.

Pris: Am Ddim

Bore Coffi i Ddysgwyr ar Zoom

Bore Gwener ola'r mis - sesiwn ar y cyd gyda Dysgu Cymraeg Caerdydd.

Sesiwn nesaf: 31.03.23 yng nghwmni Rachel.

 

Pris: Am Ddim

Ffitrwydd gyda Ffrinidau - 75+ oed

Sesiynau ffitrwydd wedi’u teilwra ar gyfer y rhai dros 75 oed.

Cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Pris: Am Ddim