Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadur yn lle.

Event Not Found

Sgwrs y Mis: Mai (Zoom)

Sgwrs gan Dr Rhian Meara, Prifysgol Abertawe

Pris: Am Ddim

Cerdded a Chlonc: Mai (Parc y Rhath)

Dro hamddenol a chyfle i sgwrsio.

Pris: Am Ddim

Ioga Haf 24

Dewch i ymuno yn ein sesiynau Ioga wythnosol gyda Eleri.

Cyfle i ddysgu techneg anadlu, gwella ystwythder a datblygu cryfder.

Pris: £55

Laffwyl Mai 2024

Aled Richards yr MC fydd yn cyflwyno:

Phil Cooper

Steffan Evans

Gwion Clarke

Dai Lloyd

Nos Iau wythnos Sulgwyn!

Pris: £8

Sgwrs y Mis: Ebrill-Mehefin

Sgyrsiau misol ar Zoom

Pris: Am Ddim

Cerdded a Chlonc 2024

Cyfle i grwydro a sgwrsio!

Pris: Am Ddim

LLAWN - Ymweliad: BBC Cymru. Sgwâr Canolog, Caerdydd

Taith dywys o gwmpas adeilad BBC Cymru Wales.

Pris: £15

Mewn Tiwn: Ebrill

Cyngerdd gymunedol gyda chyfle am baned o flaen llaw.

Pris: Am Ddim

Garddio Gwanwyn 2024

Cwrs byr, dan ofal Eirlys o 'Bwyta Ein Gerddi' fydd yn cynnig cyngor a syniadau ar sut i baratoi at y tymor tyfu newydd.

Addas i rai sy’n tyfu mewn potiau neu mewn gerddi bach neu mawr!

Pris: £30

Y Gerddorfa Ukulele Haf 24

Dewch i ymuno yn yr hwyl wrth i Mei Gwynedd a'r Gerddorfa Ukulele ddathlu 10 mlynedd eleni. Addas i chwaraewyr o bob lefel. Croeso mawr i aelodau newydd.

Pris: £80

Pilates Haf 2024 LLAWN

Ymunwch gyda Mari-Wyn am dymor o ymarfer sy'n datblygu cryfder a hyblygrwydd. 

Pris: £55

Mewn Tiwn 2024

Cyngherddau Cymunedol

Pris: Am Ddim

Chwilio am gyfle i siarad Cymraeg?

Cliciwch yma i weld manylion rhai o'r grwpiau anffurfiol yng Nghaerdydd ar gyfer y rhai sydd am gwrdd i sgwrsio yn y Gymraeg. Mae'r rhan fwyaf yn addas ar gyfer dysgwyr a siaradwyr rhugl.

Pris: Am Ddim

Bore Coffi i Ddysgwyr ar Zoom

Sesiwn ar y cyd â Dysgu Cymraeg Caerdydd.

Sesiwn nesaf: Bore Gwener, 26 Ebrill

Pris: Am Ddim

Sbaeneg (Canolradd - ZOOM)

Parhad o'r cwrs Canolradd ar Zoom.

Pris: £28

Tai Chi (Hyb Rhydypennau)

Dosbarth Tai Chi - yn addas ar gyfer oedolion o bob oed

 

Pris: £36

Ffitrwydd gyda Ffrinidau - 75+ oed

Sesiynau ffitrwydd wedi’u teilwra ar gyfer y rhai dros 75 oed.

Cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Pris: Am Ddim