Pris: Am Ddim

Mae uchafswm o 10 o fynychwyr fesul archeb
Nodwch enwau llawn y holl fynychwyr (gan gynnwys chi eich hun os yw'n berthnasol)
Rhowch eich manylion

Codi Cryfder

Pris: £30

Sgwrs y Mis (Chwefror): Zoom

Sgwrs yng nghwmni Dr Brieg Powel am y rhyfel yn Wcráin.

Pris: Am Ddim

Hanes Cymru: Mudiadau Protest yn y Gymru Fodern

Cyfres o 3 sgwrs ar ZOOM, yng nghwmni'r Athro Paul O'Leary, Prifysgol Aberystwyth.

Recordiadau ar gael os byddwch yn methu sesiwn.

 

Pris: £10

Tai Chi (Hyb Rhydypennau) LLAWN / SOLD OUT

MAE'R SESIWN BELLACH YN LLAWN

Shibashi - set un / dau yn dibynnu ar lefel y mwyafrif.

Dosbarth hamddenol i'r rhai sy'n newydd i Tai Chi neu'n llai profiadol.

Pris: £24

Sbaeneg (Canolradd) Cwrs ar Zoom

Parhad o'r Cwrs Canolradd ar Zoom gydag Ana Cantero Sims

Pris: £24

Mewn Tiwn

Cyngherddau cymunedol anffurfiol yng nghwmni cerddorion Live Music Now gyda chyfle am baned a sgwrs o flaen llaw.

Pris: Am Ddim

Sgwrs y Mis 2023

Ymunwch â ni am fwy o sgyrsiau difyr.

Mae pob sgwrs yn dechrau am 7.30yh.

Pris: Am Ddim

Blwyddyn y Beirdd (Zoom)

Mewn pedair sesiwn hwyliog, bydd yr Athro Christine James yn ein tywys trwy gerddi’r pedwar tymor yn eu tro.

Pris: £12

Bore Coffi i Ddysgwyr ar Zoom

Bore Gwener ola'r mis - sesiwn ar y cyd gyda Dysgu Cymraeg Caerdydd.

Sesiwn nesaf: 24.02.23 yng nghwmni Gwenllian fydd yn trafod Gŵyl Ddewi.

 

Pris: Am Ddim

Ffitrwydd gyda Ffrinidau - 75+ oed

Sesiynau ffitrwydd wedi’u teilwra ar gyfer y rhai dros 75 oed.

Cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Pris: Am Ddim