Os ydych yn cael trafferth yn talu ar ffôn symudol neu dabled, ceisiwch ar gliniadir yn lle.

Ffitrwydd gyda Ffrinidau - 75+ oed

Pris: Am Ddim

Mae'r sesiynau hyn yn boblogaidd a rhaid cofrestru o flaen llaw. Cysylltwch am fwy o wybodaeth.

---------------------------------------------------

Sesiynau ffitrwydd wedi’u teilwra ar gyfer y rhai dros 75 oed. Cyfle i ymlacio a mwynhau paned wedi’r sesiwn. 

Croeso i bawb sy’n siarad Cymraeg – siaradwyr newydd a siaradwyr rhugl fel ei gilydd!

(Os ydych chi dros 70 oed ac ag awydd ymuno, mae croeso i chi gysylltu!)  Mewn partneriaeth â Re-engage Cymru.

Dyddiadau'r sesiynau nesaf:

24 Mawrth; 21 Ebrill; 5 a 19 Mai; 2, 16, 30 Mehefin; 14 a 28 Gorffennaf; 11 a 25 Awst; 8 a 22 Medi; 6 a 20 Hydref; 3 a 17 Tachwedd; 1 a 15 Rhagfyr.

Sgwrs y Mis: Ebrill (Zoom)

Sgwrs dros Zoom yng nghwmni'r Athro Jane Aaron fydd yn trafod ei chyfrol newydd, Cranogwen, a gyhoeddir gan Wasg Prifysgol Cymru

Pris: Am Ddim

Gwersi Sbaeneg Canolradd ar Zoom

Parhad o'r cwrs ar Zoom.

Pris: £24

Taith Gerdded: Ynys y Barri

Taith gerdded yn dechrau yn Ynys y Barri i ddathlu Gwyl Fach y Fro.

 

Pris: £3.50

Cerdded a Chlonc

Cyfle i grwydro a siarad Cymraeg yr un pryd!  Croeso i siaradwyr Cymraeg o bob lefel.

Rhaid cofrestru o flaen llaw rhag ofn bod trefniadau'n newid oherwydd tywydd gwael!

Pris: Am Ddim

Sgwrs y Mis: Mawrth (Zoom)

Sgwrs y Mis yng nghwmni'r Athro Syr Deian Hopkin

Etholiad Cyffredinol 1922: sut fedrodd Llafur lwyddo yng Nghymru?

Pris: Am Ddim

Gwersi Gwnio

Pris: £30

Cyfieithu Ar Y Pryd

Pris: £30

Cwrs Crochenwaith

Pris: £60

Codi Cryfder

Pris: £30

Mewn Tiwn

Cyngherddau cymunedol anffurfiol yng nghwmni cerddorion Live Music Now gyda chyfle am baned a sgwrs o flaen llaw.

Pris: Am Ddim

Sgwrs y Mis 2023

Ymunwch â ni am fwy o sgyrsiau difyr.

Mae pob sgwrs yn dechrau am 7.30yh.

Pris: Am Ddim

Bore Coffi i Ddysgwyr ar Zoom

Bore Gwener ola'r mis - sesiwn ar y cyd gyda Dysgu Cymraeg Caerdydd.

Sesiwn nesaf: 31.03.23 yng nghwmni Rachel.

 

Pris: Am Ddim

Ffitrwydd gyda Ffrinidau - 75+ oed

Sesiynau ffitrwydd wedi’u teilwra ar gyfer y rhai dros 75 oed.

Cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Pris: Am Ddim