Gig Bwncath

Pris: £10 o flaen llaw / £12 ar y drws

Noson yng nghwmni Bwncath ac eraill yng Ngwesty'r Jury's Inn

I archebu tocyn, cliciwch ar y ddolen isod

https://www.eventbrite.co.uk/e/bwncath-eraill-tickets-411833554247

Sgwrs y Mis 2023

Ymunwch â ni am fwy o sgyrsiau difyr.

Mae pob sgwrs yn dechrau am 7.30yh.

Pris: Am Ddim

Blwyddyn y Beirdd (Zoom)

Mewn pedair sesiwn hwyliog, bydd yr Athro Christine James yn ein tywys trwy gerddi’r pedwar tymor yn eu tro.

Pris: £12

Cyngerdd Nadolig Mewn Tiwn

Cyngerdd anffurfiol yng nghwmni Top Brass Trio, diolch i Live Music Now.

Pris: Am Ddim

Sgwrs y Mis: Rhagfyr (Zoom)

Gwledd o gerddi tymhorol yng nghwmni’r Athro Christine James. 

Pris: Am Ddim

Bore Coffi Nadoligaidd yn Snails Deli (Siaradwyr Newydd)

Dydd Mawrth 13.12.22 am 11:00. Os hoffech chi ddod, rhaid cofrestru a thalu o flaen llaw.

Cysylltwch â: rachel@mentercaerdydd.cymru gan bod y cofrestru bellach wedi cau ar-lein.

Bore coffi Nadoligaidd yn Snails Deli, Rhiwbeina i siaradwyr newydd

Bydd hwn yn lle'r cyfarfod arferol yng Nghastell Caerdydd ar ddydd Mawrth

Pris: £6.45

Ymarfer y Grefft

Gwersi nos o groeso'n ôl

i'r awen sy'n barhaol!

 

Pob yn ail nos Fawrth.

Pris: £75.00

Cynganeddu - Adnabod y Grefft

Gwersi nos o groeso'n ôl

i'r awen sy'n barhaol!

 

Pob yn ail nos Fawrth.

Pris: £75.00

Y Gerddorfa Ukulele

O dan arweiniad Mei Gwynedd! Mae'r sesiynau hyn yn addas i bob lefel

Pris: £75.00

Gig Nadolig Brigyn

Ymunwch â’r brodyr Ynyr ac Eurig Roberts i ddathlu’r Nadolig yng Nghaffi a Deli Foxy’s, Penarth, CF64 3ED.

Pris y tocyn yn cynnwys cerddoriaeth a bwffe.

Mae'r cofrestru ar-lein bellach wedi cau ond os hoffech chi brynu tocyn, cysylltwch â rachel@mentercaerdydd.cymru

Pris: £25

Tai Chi - LLAWN!

LLAWN. CYSYLLTWCH I FYND AR Y RHESTR AROS. 

Dosbarth hamddenol i bawb. Does dim angen unrhyw brofiad blaenorol. Dewch i ymlacio a mwynhau.

Rhaid cofrestru o flaen llaw.

Pris: £30

Pilates

Ymunwch â'r hyfforddwr personol Mari-Wyn mewn cwrs pilates 5 wythnos. Ar gyfer y cwrs hwn mae gennych yr opsiwn i gymryd rhan ar Zoom neu yng Nghanolfan Chwaraeon Cymru ym Mhontcanna. 

Mae Pilates yn ddull o ymarfer corff sy'n cynnwys hyblygrwydd effaith isel a chryfder cyhyrol.

Pris: £22.50

Bore Coffi i Ddysgwyr ar Zoom

Bore Gwener ola'r mis - sesiwn ar y cyd gyda Dysgu Cymraeg Caerdydd.

Sesiwn nesaf: 16.12.22 yng nghwmni Gwenllian

 

Pris: Am Ddim

Sgwrs y Mis: Amserlen Medi-Rhagfyr 2022

Ymunwch â ni ar gyfer sgyrsiau difyr ar Zoom unwaith y mis.

 

Pris: Am Ddim

Sbaeneg (Canolradd)

Gwersi Sbaeneg ar Zoom. Cwrs Canolradd.

Pris: £28

Ffitrwydd gyda Ffrinidau - 75+ oed

Sesiynau ffitrwydd wedi’u teilwra ar gyfer y rhai dros 75 oed

Pris: Am Ddim